Výsledková listina přijímacích zkoušek – AKTUALIZACE

Výsledky přijímacích zkoušek neleznete v sekci Přijímací řízení – Výsledky přijímacího řízení.
Doplněny výsledky 1.kola náhradního termínu (22.5.2017).
Ve výsledkové listině jsou uchazeči uvedeni pod přiděleným registračním číslem.

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu
Informace k případnému podání odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu naleznete na webových stránkách CERMAT, odvolání musí kromě uvedeného obsahovat také podpis uchazeče.

http://www.cermat.cz/odvolani-proti-rozhodnuti-o-neprijeti-ke-studiu-1404035426.html

Informace pro přijaté uchazeče
Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání možno vyzvednout od 3.5.2017 v úředních hodinách kanceláře školy v 8 – 15 h (nutno předložit doklad totožnosti).
Doporučujeme návštěvu školy spojit s uplatněním zápisového lístku (podepsaného uchazečem).