Výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2017/2018 – náhradní termín

Výsledky přijímací zkoušky konané v náhradním termínu jsou zveřejněny ve složce Zájemci o studium – Výsledky přijímacího řízení.