Úřední hodiny o prázdninách

Úřední hodiny kanceláře školy o prázdninách jsou vždy v úterý 9 – 11 hodin.