Postupické sochaření 2017

Máte sochařské střevo? Přijďte k nám 2. 6. 2017 ukázat, co ve vás je!

Pražské Gymnázium Postupická organizuje pro studenty gymnázií výtvarnou soutěž v prostorovém vytváření – sochaření. Tato projektová činnost je založena na 3-5 členné týmové práci. Stěžejní bude praktická část, výsledkem bude obhajoba založená na schopnostech studentů využít souvislostí z dějin umění, historie, literatury…

Uzávěrka soutěže: 28. 4. 2017