Informace pro přijaté uchazeče

Zápisový lístek je možno uplatnit do 17. 5. 2018.

Třídní schůzky nově přijatých tříd se konají 26. 6. 2018 od 17 hodin v budově Gymnázia, Praha 4, Postupická 3150.

Všichni naši žáci absolvují výuku anglického jazyka. Vyučujeme další cizí jazyky: francouzský, německý a španělský. Přijatí uchazeči odevzdají vyplněný dotazník s volbou druhého cizího jazyka.

I když se škola bude snažit maximálně vyhovět volbě cizího jazyka, vyhrazuje si právo podle provozních podmínek gymnázia zařadit žáka do jiné než zvolené jazykové skupiny.