Informace pro přijaté uchazeče

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání možno vyzvednout od 3.5.2017 v úředních hodinách kanceláře školy v 8 – 15 h (nutno předložit doklad totožnosti).
Doporučujeme návštěvu školy spojit s uplatněním zápisového lístku (podepsaného uchazečem).