Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení ve školním roce 2018/2019: