Pokyny pro odvolání

Informace k případnému podání odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu naleznete na webových stránkách CERMAT, odvolání musí kromě uvedeného obsahovat také podpis uchazeče.

http://www.cermat.cz/odvolani-proti-rozhodnuti-o-neprijeti-ke-studiu-1404035426.html