Návštěva Českého centra

Návštěva Českého centra v Rytířské ulici, studenti VV – Kvarta B.
Výstava českých šperků.
Tvůrčí dílna – moderní šperk.