Nabídka vzdělávací exkurze pro studenty – Švýcarsko (CERN)

Předmětová komise matematiky a fyziky organizuje ve spolupráci s cestovní kanceláří V–TOUR vzdělávací a poznávací exkurzi do Švýcarska spojenou s prohlídkou výzkumného střediska CERN.
Termín: 20. – 25. 6. 2017 (úterý – neděle)
Cena: 5 550 Kč
Informace a přihlášky: RNDr. Ilona Šimková (kab. M, F – 1. patro)
Přihlášky odevzdejte do úterý 20.12.2017 do kabinetu.