Testy k volbě povolání pro studenty kvint a třetích ročníků

Ve dnech 11.10., 17.10., 18.10. a 25.10. v jídelně gymnázia proběhnou testy k volbě povolání, které vám mohou pomoci se rozhodnout, jaký typ studia vám bude vyhovovat, jaké jsou vaše silné stránky a v čem máte rezervy. Testy povede PhDr. Galina Jarolímková, vedoucí Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 1,2,4.
Začátek je vždy v 8.00. Testování probíhá ve skupině a jeho délka je asi 4 hodiny. Zápisové archy jsou vyvěšeny na nástěnce naproti vchodu.