The English Club and The FCE Workshop

Stejně jako v loňském roce nabízíme kurzy v anglickém jazyku. Vyučuje Mgr. Ben Bouzid. Informace k jednotlivým kurzům jsou k dispozici níže.