Nabídka poznávacího a vzdělávacího zájezdu pro studenty – jižní Itálie

Předmětová komise matematiky a fyziky organizuje ve spolupráci s cestovní kanceláří V – TOUR vzdělávací a poznávací zájezd do Itálie – oblast Neapole (Vesuv – návštěva observatoře, Pompeje, Neapol, ostrov Capri), po cestě prohlídka Říma.
Termín: 17. – 22. 6. 2019 (pondělí – sobota)
Předpokládaná cena: 7 695 Kč
Informace a přihlášky: RNDr. Ilona Šimková (kab. M, F – 1. patro, vlevo)