Projektové fórum Postupická 2020, 11. 2. 2020

S velkým úspěchem skončil 7. ročník Projektového fóra Postupická. Odborná komise hodnotila 18 projektů. Studentské obhajoby byly rozděleny na 1. stupeň a 2. stupeň. Byly stanoveny sekce – přírodovědná a humanitní.
Děkujeme všem účastníkům akce, nejlepší projekty budou nominovány na celorepublikovou soutěž.