Hodnocení vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020

Hodnocení žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 bude provedeno v souladu s vyhláškou  MŠMT ČR č. 211/2020 Sb.

Vyhláška a další informace jsou k dispozici na stránkách MŠMT pod odkazem http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-vydalo-vyhlasku-k-hodnoceni-druheho-pololeti-2019-2020