Opatření platná od 14.10.2020

Od 14. 10. 2020 bude probíhat i výuka tříd nižšího gymnázia distančně. Přítomnost žáků ve škole je zakázána. Výuka všech tříd nižšího i vyššího gymnázia bude probíhat podle platného rozvrhu distančně. Žáci jsou povinni se výuky účastnit, výuka probíhá na platformě Microsoft Teams.