Distanční výuka

Od 14. 10. 2020 probíhá výuka všech tříd gymnázia distančně. Přítomnost žáků ve škole je zakázána. Výuka všech tříd nižšího i vyššího gymnázia bude probíhat podle platného rozvrhu. Žáci jsou povinni se výuky účastnit, výuka probíhá na platformě Microsoft Teams.