NeODPADNI – Projekt PULCHRA a studenti na Postupické

Letos jsme se s environmentálním seminářem rozhodli, že se zúčastníme projektu PULCHRA-Výzvy pro vaše město. Projekt se dívá na město jako ekosystém a je na nás, abychom si dali jasný cíl, jak ten náš ekosystém trošku vylepšit. My si v návaznosti na projekt Ukliďme Česko (kterého se naše škola v minulých letech účastnila) vybrali odpadové hospodářství. Naším úkolem tak v příštích dvou měsících bude hlavně zjistit, jak je na tom s odpadovým hospodářstvím Spořilov v okolí naší školy. Ať už skrze dotazníky zjistíme cokoliv, chceme povědomí o tom, co se s odpadem stane, ještě zvednout a také zvýšit dostupnost nádob a kontejnerů na odpad z domácností. Doufáme proto, že nám bude brzy umožněno vídat se v rámci semináře i jinak než on-line, a že tak budeme moci náš projekt uskutečnit na sto procent.

Ukliďme Česko – v září nasbírali naši studenti okolo 700 kg odpadu a z toho 200 kg putovalo do sběrných surovin
Ema Kalivodová