Informace k testování od 3. 1. 2022

Podle nařízení vlády se budou všichni žáci školy testovat v prvních dvou týdnech ledna vždy v pondělí a čtvrtek. Všichni žáci dorazí do školy v den testování na 7.40, v 7.45 budou všichni ve svých kmenových učebnách.

Žáci, kteří nemají v pondělí ráno seminář, dorazí na testování v 9.25 do školní jídelny.

Pokud žák nemůže dorazit na testování včas, musí zákonný zástupce nebo zletilý žák sám informovat dopředu třídního učitele mailem. Žák, který přijde do školy později, dostaví se k testování do kanceláře zástupkyně.

Organizace testování vyžaduje součinnost všech. Žádáme všechny žáky, aby dorazili vždy včas, neboť nechceme narušovat testováním výuku.

Děkujeme.

pdf · 146 KB