Odvolání

Uchazeč může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí (§ 60e odst. 3 školského zákona).

Odvolání uchazeč podává řediteli školy, který rozhodnutí o nepřijetí vydal, a ředitel školy následně odvolání postupuje Magistrátu hlavního města Prahy. Rozhodnutí může být změněno v rámci tzv. autoremedury nebo bude předán spis se stanoviskem školy a s podklady o uskutečněném přijímacím řízení dotčeného uchazeče odvolacímu orgánu nejpozději do 30 dnů od doručení odvolání.

Pokud uchazeč z 9. třídy není přijat, měl by na webových stránkách https://skoly.praha.eu  případně https://www.kr-stredocesky.cz/web/skolstvi/stredni-a-vyssi-odborne-skolstvi sledovat, které školy vyhlásí druhé kolo přijímacího řízení, a do některého z těchto přijímacích řízení se přihlásit.

Vzor odvolání

pdf · 108 KB