Odvolací řízení

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 135/2020 Sb. o zvláštních pravidlech není odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o žádosti o přijetí ke vzdělávání na SŠ přípustné.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 mimořádné vyhlášky může uchazeč, který nebyl přijat ke vzdělávání, vyjádřit svou vůli být přijat na základě vydání nového rozhodnutí tak, že ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí podá řediteli školy žádost o vydání nového rozhodnutí.

Odvolání je přípustné pouze proti usnesení o zastavení řízení podle § 102 odst. 4 správního řádu (nevyhovění žádosti o vydání nového rozhodnutí).