Školská rada

Složení Školské rady, Gymnázia, Praha 4, Postupická 3150:

  • Mgr. Veronika Denková
  • PhDr. Lukáš Kaucký
  • Antonín Kříž
  • Mgr. Zuzana Otrubová
  • PaedDr. Ivo Pohořelý
  • Ing. Pavel Steinbauer, Ph.D.

Kontakt: skolskarada@postupicka.cz

Volba předsedy proběhne na prvním setkání školské rady v lednu 2018.