Přípravné kurzy

Škola pořádá přípravné kurzy z matematiky a českého jazyka určené žákům 9. i 7. tříd, začínají vždy v průběhu měsíce ledna.

Bližší informace k přípravným kurzům ve školním roce 2024/2025 budou zveřejněny v listopadu 2024.