Informace k přijímacímu řízení

Počet přihlášených uchazečů k přijímacím zkouškám v roce 2021:

obor

počet přihlášených uchazečů počet přijatých

počet přijatých autoremedurou

79-41-K/41

155 60 33
79-41-K/61 462 60

53