Informace k přijímacímu řízení

Počet přihlášených uchazečů k přijímacím zkouškám v roce 2022:

obor

počet přihlášených uchazečů

79-41-K/41

224
79-41-K/61 516