Informace k přijímacímu řízení

Počet přihlášených uchazečů k přijímacím zkouškám v roce 2021:

79-41-K/41                 155 přihlášených

79-41-K/61                 462 přihlášených