Informace k přijímacímu řízení

Počet přihlášených uchazečů k přijímacím zkouškám v roce 2023:

obor

počet přihlášených uchazečů

79-41-K/41

140 (v roce 2022 bylo 224 uchazečů)
79-41-K/61 664 (v roce 2022 bylo 516 uchazečů)