Školní poradenství

Výchovná poradkyně PaedDr. Elena Zemanová 246 007 424 zemanova @postupicka.cz*
Školní metodik prevence Mgr. Jan Jánský 246 007 427 jansky @postupicka.cz*
Školní psycholožka Mgr. et Bc. Eva Chybíková 246 007 422 chybikova @postupicka.cz*