GDPR – Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Informace o tom, jaké osobní údaje jsou školou o žácích a jejich zákonných zástupcích zpracovávány, jsou k dispozici v kanceláři školy včetně informace, jakými právy subjekty OÚ ve vztahu k ochraně OÚ disponují.

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Mgr. Eva Šmídová
Moore Czech Republic s.r.o.
Karolinská 661/4
186 00 Praha 8
tel.: 731 609 403
email: gdpr@moore-czech.cz