Kritéria přijímacího řízení

Kritéria pro přijetí budou stanovena do 31. 1. 2024.