Historie a současnost

Sídliště Spořilov bylo vybudováno podle projektu architektů J. Holečka a J. Krákory. V první etapě, v letech 1961 – 1967, bylo postaveno 3667 bytů, ve druhé etapě 288 bytů. Součástí občanské vybavenosti byla také Základní škola Choceradská, otevřená v roce 1967. V jednom z objektů této školy bylo pak v roce 1983 zřízeno naše gymnázium. Nově založená škola měla poskytnout možnost studia především dětem ze spádové oblasti Jižního Města.

V roce 1994 bylo na škole otevřeno šestileté všeobecné studium a v letech 2003 – 2010 jsme otvírali v každém ročníku čtyřletého studia jednu třídu s rozšířenou výukou TV se zaměřením na florbal.

Máme 20 tříd s cca 600 žáky; poskytujeme všeobecné gymnaziální vzdělávání, v posledních dvou ročnících obou typů studia si žáci volí z bloku seminářů podle individuálního zájmu a budoucího studijního zaměření.

Škola se nachází v MČ Praha 4 na okraji spořilovského sídliště, je obklopena zelení klidné lokality Záběhlice a současně má mimořádně dobrou dopravní dostupnost (jedna zastávka autobusu 135 ze stanice metra Roztyly, trasa C).

Areál gymnázia tvoří moderně vybavená hlavní budova s přilehlými venkovními relaxačními prostory, na které navazuje areál tělovýchovných a sportovních zařízení – tělocvična, posilovna, relaxační centrum a venkovní víceúčelové hřiště. Nedílnou součástí areálu je i další budova s odbornými učebnami a školní jídelnou.

Gymnázium je otevřeno spolupráci s partnerskými subjekty – Magistrátem hl. m. Prahy, MČ Praha 4, Spolkem rodičů a přátel gymnázia, neziskovými organizacemi, vysokými školami. Škola je akreditovaným střediskem pro získání mezinárodně uznávaného certifikátu ECDL; mohou se zde školit nejen žáci a učitelé školy, ale v rámci specializovaných kurzů je testování ECDL otevřeno také veřejnosti.

Aby bylo naplněno poslání školy, které spatřujeme v poskytování kvalitního všeobecného vzdělání s cílem připravit studenty na úspěšné absolvování přijímacích zkoušek na vysoké školy, považujeme za klíčový rozvoj těchto oblastí:

  • Personální – jde nám o udržení kvalitního pedagogického sboru, vytváření podmínek pro jeho další vzdělávání –
    s důrazem na vhodné metody a formy edukace, prostřednictvím evaluačních nástrojů chceme nastavit optimální motivační parametry pro zaměstnance školy.
  • Materiální – nnaším cílem je zdokonalovat vybavenost školy, abychom zajistili příjemné prostředí pro žáky i zaměstnance školy. Akcent je směrován k dalšímu rozšíření a modernizaci didaktické techniky.
  • Partnerství –  dlouhodobě spolupracujeme s Dětským domovem ve Strančicích, zapojujeme se do celé řady soutěží a aktivit.

To, zda žije motto Gymnázia Postupická „Škola lidských rozměrů“, nechť posuzují ti, kterých se týká bezprostředně – tedy sami žáci. Pracovníci školy se snaží udělat maximum pro jeho naplnění.