Hygienická pravidla

Vstup do budovy školy bude umožněn pouze osobě, která nevykazuje známky onemocnění.