Hygienická pravidla

Pravidla ke konání nostrifikačních zkoušek jsou v přiložených dokumentech.

Vstup do budovy školy bude umožněn pouze osobě, která nevykazuje známky onemocnění.