Hygienická pravidla

Pravidla ke konání nostrifikačních zkoušek jsou v přiložených dokumentech.

Vstup do budovy školy bude umožněn pouze osobě, která

a) má doklad o tom, že prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví neuplynulo více než 180 dní, nebo

b) má platný doklad vydaný poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2,nebo

c) má certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19.