Školní poradenství

Školní poradenství na naší škole probíhá v několika rovinách:

  • 1) Výchovné poradenství
  • 2) Prevence rizikového chování
  • 3) Školní psycholog