Školní psycholog

Školní psycholožka

Mgr. Vlasta Čechová

Konzultace: čtvrtek od 8.00 do 14.00 hodin
Telefon: 604 376 419
Email: vlasta.cechova @seznam.cz*

 
Práce školní psycholožky:
   1. Podpora třídních kolektivů
        – posilování pozitivní atmosféry ve škole a ve třídách
        – metodická podpora zástupců tříd
        – diagnostika třídního kolektivu
        – spolupráce s třídními učiteli při práci se třídou
   2. Psychologická podpora žáků
        – individuální konzultace s žáky
        – konzultace s rodiči nebo rodinnými příslušníky
        – společné konzultace s žáky, rodiči a učiteli
        – krizová intervence
        – podpora osobnostního růstu žáků a hledání kariérní cesty
        – mapování a posilování kompetencí
        – podpora při začleňování nových žáků, žáků se specifickými potřebami a nadaných žáků
        – pomoc při zvládání adaptačních obtížích u žáků prvních ročníků
        – pomoc při studijním selhávání
   3. Spolupráce s pedagogy gymnázia
        – metodická podpora pedagogickému sboru
        – individuální konzultace s pedagogy
        – vyhledávání žáků s výchovnými, výukovými nebo osobními obtížemi a jejich podpora
        – konzultace o klimatu třídy
        – podpora při vedení třídních kolektivů
        – podpora a spolupráce na projektech gymnázia
   4. Spolupráce s týmem školního poradenství
        – prevence studijního selhávání
        – prevence rizikového chování
        – intervence v případě rizikového chování žáků
        – intervence v případě výchovných obtíží žáků
        – intervence ve třídách (posilování koheze tříd a odstranění nežádoucího chování)
 


* Z důvodu ochrany před spamovými roboty je u emailu učitele před @ přidána mezera. V případě kopírování emailového kontaktu ji jednoduše odstraňte. Všechny školní emaily mají funkční tvar prijmeni@postupicka.cz.