Podpora vzdělávání na GP

Od 1.1.2018 do 31.12.2019 je Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 realizátorem projektu “Podpora vzdělávání na GP” s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0008217, který je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na další vzdělávání a osobnostně profesní rozvoj pedagogů.
Celková výše podpory činí 1 261 005 Kč.