Úspěch pro každého

Od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021 je Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 realizátorem projektu „Úspěch pro každého“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_066/0015816, který je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen především na podporu žáků střední školy, a to zajištěním doučování pro žáky ohrožené školním neúspěchem, zajištění odborné pomoci ze strany školního psychologa a školního kariérového poradce. Dále je projekt zaměřen na podporu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
Celková výše podpory činí 2 034 859 Kč.