Šablony JAK Gymnázium Postupická

Od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2024 je Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 realizátorem projektu „Šablony JAK Gymnázium Postupická“ s registračním číslem CZ.02.02.XX/00/22_003/0003530, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu plus. Projekt je zaměřen na zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání, zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.
Celková výše podpory je 2 258 768 Kč.

Cílem projektu na naší škole je zajistit žákům podporu prostřednictvím školního psychologa a kariérového poradce.  Dále vzdělávat všechny žáky inovativními formami výuky a současně zvyšovat kompetence pedagogických pracovníků.