Výsledky přijímacího řízení

Výsledky z přijímacího řízení – náhradní termín jsou zveřejněny.

 

Rozhodnutí o nepřijetí budou zaslány k rukám zákonného zástupce uchazeče v pondělí 2. 5. 2022, prostřednictvím České pošty na doručenku nebo do datové schránky.

Osobní doručení odvolání proti nepřijetí bude přijímat kancelář školy PO – PÁ od 8.00 do 15.00 hod. Na odevzdání odvolání není nutné mít doručené Rozhodnutí o nepřijetí, ale musí v něm být uvedená jasná identifikace nepřijatého uchazeče – vzor pro odvolání naleznete na webu.

 

Rozhodnutí o přijetí si může zákonný zástupce uchazeče vyzvedávat od pondělí 2. 5. 2022 v kanceláři školy PO – PÁ od 8.00 do 15.00 hod. Současně je možné odevzdat zápisový lístek, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků.