Výsledky přijímacího řízení

Rozhodnutí o nepřijetí byla zaslána k rukám zákonného zástupce uchazeče v úterý 2. 5. 2023 prostřednictvím České pošty na doručenku nebo do datové schránky.

Osobní doručení odvolání proti nepřijetí bude přijímat kancelář školy PO – PÁ od 8.00 do 15.00 hod. Na odevzdání odvolání není nutné mít doručené Rozhodnutí o nepřijetí, ale v odvolání musí být uvedená jasná identifikace nepřijatého uchazeče, podpis zákonného zástupce i uchazeče, vzor pro odvolání naleznete na našem webu.

Rozhodnutí o přijetí si může zákonný zástupce uchazeče vyzvedávat od úterý 2. 5. 2023 v kanceláři školy PO – PÁ od 8.00 do 15.00 hod. Současně je možné odevzdat zápisový lístek, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků (28. 4. 2023).

Prosíme zákonné zástupce přijatých uchazečů, kteří ví, že na naši školu nenastoupí, aby elektronicky (hurtlova@postupicka.cz) požádali co nejdříve o zastavení správního řízení o přijetí ke vzdělávání na naší škole. Tímto se uvolní místo pro další uchazeče.