Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení byly zveřejněny 20.5.2021.

Prosíme zákonné zástupce přijatých uchazečů, kteří jsou přijati na jinou střední školu a ke vzdělávání na naší škole nenastoupí, aby požádali elektronicky (hurtlova@postupicka.cz) o zastavení správního řízení. Tímto úkonem se uvolní místo dalším uchazečům, kteří zatím být přijati nemohou.

Na volná místa lze doplnit pouze ty uchazeče, jejichž zákonní zástupci podají odvolání v zákonné lhůtě.