Nabídka vzdělávací exkurze pro studenty – Švýcarsko (CERN)

Předmětová komise matematiky a fyziky organizuje ve spolupráci s cestovní kanceláří V – TOUR vzdělávací a poznávací exkurzi do Švýcarska spojenou s prohlídkou výzkumného střediska CERN.
Termín: 19. – 24. 6. 2018 (úterý – neděle)
Předpokládaná cena: 5 600 Kč
Informace a přihlášky: RNDr. Ilona Šimková (kab. M, F – 1. patro, vlevo)