Novinky

  • Informační film o škole

    Zájemci o studium si mohou informační film o škole prohlédnout na našem Youtube kanálu. Změna v termínech dnů otevřených dveří: Plánovaný prosincový den otevřených dveří se konat nebude. Druhý den otevřených dveří proběhne 2. 2. 2020.  


  • NeODPADNI – Projekt PULCHRA a studenti na Postupické

    Letos jsme se s environmentálním seminářem rozhodli, že se zúčastníme projektu PULCHRA-Výzvy pro vaše město. Projekt se dívá na město jako ekosystém a je na nás, abychom si dali jasný cíl, jak ten náš ekosystém trošku vylepšit. My si v návaznosti na projekt Ukliďme Česko (kterého se naše škola v minulých letech účastnila) vybrali odpadové […]