Novinky

  • Výuka od 24. 5. 2021

    Od 24.5.2021 je povolena prezenční výuka všech žáků školy. Aby výuka mohla být realizována, musí být žáci testováni na onemocnění COVID – 19. Žáci budou testováni PCR testy ze slin, jednou za 14 dnů. Pokud se žák nedostaví na testování PCR testem, musí při návratu do školy podstoupit antigenní test v kanceláři školy.  


  • Přijímací řízení – nahlížení do spisů

    V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, mají účastníci před vydáním rozhodnutí možnost se vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Do spisů přijímacích zkoušek bude možné nahlédnout ve čtvrtek 20. 5. 2021 od 13:00 do 15:00 hodin. Vstup do budovy školy bude umožněn, jestliže osoba doloží, že: […]


  • Opatření obecné povahy – Přijímací zkoušky – dodatek

    Opatření obecné povahy – Přijímací zkoušky – dodatek čl. XIX: Uchazeč, který měl konat oba termíny JPZ na jedné škole podle výroku VIII. a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu, pokud potvrdí řediteli školy, na které měl konat oba termíny JPZ, […]