Pilotní testování pomocí PCR testů ze vzorků slin

Naše škola byla zařazena do pilotního projektu testování žáků pomocí PCR testů ze vzorků slin.

Informace k testování mají žáci v TEAMS.