Novinky

 • Úřední hodiny během letních prázdnin

  Úřední hodiny během letních prázdnin čtvrtek 1. 7. 2021               9 – 11 hodin středa  7. 7. 2021                9 – 11 hodin středa 14. 7. 2021               9 – 11 hodin středa 21. 7. 2021               9 – 11 hodin středa 11. 8. 2021               9 – […]


 • Třídní schůzky nových tříd

  Třídní schůzky nových tříd se konají v pondělí 28. 6. 2021 v 17 hodin. Nejprve se všichni sejdeme před hlavní budovou školy. Potom proběhnou třídní schůzky v učebnách s jednotlivými třídními učiteli.


 • Nový cirkus v hodinách TV

  Ve spolupráci s organizací Cirqueon jsme se zapojili do projektu, který má ukázat možnosti a tělovýchovný význam zapojení prvků Nového cirkusu do hodin TV. Tento pilotní projekt měl probíhat v letošním školním roce, ale z důvodu pandemie se o rok odsunul. Stihli jsme alespoň pod vedením lektorek ukázkovou hodinu pro zapojené třídy. Jak je vidět, […]

  Fotogalerie z projektu "Nový cirkus v hodinách TV" (pdf · 2 MB)

 • Závěrečný dotazník k projektu NeODPADNI

  Závěrečný dotazník k našemu projektu NeODPADNI o odpadovém hospodářství. Moc Vás prosíme o vyplnění. Za projekt NeODPADNI – Ema Kalivodová A na “závěrečný dotazník” proklik zde. • Náš projekt na mezinárodním setkání a návštěva magistrátu

  Projekt NeODPADNI jsme 12. 5. prezentovali na setkání skupiny Open Science Together (Open Schooling Together Ispirational Session). Jedná se o sdružení devíti mezinárodních projektů, které se věnují otevřenému vzdělávání. Společně s námi se zúčastnili studenti z Řecka, Izraele Kypru a Švýcarska. Ostatní státy se zaměřily například na problematiku odpadu ve školní jídelně nebo dopad odpadu […] • Výuka od 24. 5. 2021

  Od 24.5.2021 je povolena prezenční výuka všech žáků školy. Aby výuka mohla být realizována, musí být žáci testováni na onemocnění COVID – 19. Žáci budou testováni PCR testy ze slin, jednou za 14 dnů. Pokud se žák nedostaví na testování PCR testem, musí při návratu do školy podstoupit antigenní test v kanceláři školy.  


 • Přijímací řízení – nahlížení do spisů

  V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, mají účastníci před vydáním rozhodnutí možnost se vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Do spisů přijímacích zkoušek bude možné nahlédnout ve čtvrtek 20. 5. 2021 od 13:00 do 15:00 hodin. Vstup do budovy školy bude umožněn, jestliže osoba doloží, že: […]


 • Opatření obecné povahy – Přijímací zkoušky – dodatek

  Opatření obecné povahy – Přijímací zkoušky – dodatek čl. XIX: Uchazeč, který měl konat oba termíny JPZ na jedné škole podle výroku VIII. a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu, pokud potvrdí řediteli školy, na které měl konat oba termíny JPZ, […]