Den otevřených dveří

Den otevřených dveří se uskuteční pro zájemce o studium již 16. 1. 2024 od 17 hodin.

17:00 – 17:30:       informace pro zájemce o šestileté studium v objektu školní jídelny

17:30 – 18:00:       informace pro zájemce o čtyřleté studium v objektu školní jídelny

(budova jídelny je jednopatrová  budova cca 20 m od vjezdu do ulice Postupická vpravo) 

  • představení školy,
  • charakteristika vyučovaných oborů vzdělání,
  • příprava na přijímací zkoušky,
  • otázky a odpovědi v souvislosti s přijímacím řízením a studiem na Postupické v rámci zatím platných právních předpisů,

17:30 – 19:00:  prohlídka výukových prostor pavilonu školní jídelny a hlavní budovy s prezentací všech předmětů.