Soutěž – Namalujte svou tramvaj

Prima B vyhrála čtvrtý ročník soutěže „Namalujte svou tramvaj“, kterou pořádal Dopravní podnik hl. m. Prahy spolu s Magistrátem hl. m. Prahy. Ústředním tématem letošního ročníku soutěže byly oslavy výročí 140 let od zahájení pravidelného provozu městské hromadné dopravy v Praze. Návrh s názvem „Linky“ studenta Primy B Davida Nedbala zvítězil v konkurenci 51 návrhů, které zaslalo celkem 12 škol. Všechny návrhy vizualizací posoudila odborná porota, která určila 10 nejlepších motivů a z nich absolutního vítěze.
Soutěž „Namalujte svou tramvaj“ cílí na žáky druhých stupňů základních škol a studenty primy až kvarty víceletých gymnázií. Má podpořit zájem nejmladší generace o cestování městskou hromadnou dopravou.
Náměstek primátorky hl. m. Prahy pro dopravu a evropské fondy, Petr Dolínek, ve svém slavnostním projevu řekl: „Kvalita zaslaných návrhů byla v letošním roce znovu vysoká a bylo opravdu těžké vybrat z nich jeden nejlepší. Vítěz nás zaujal především jednoduchým, ale o to nápaditějším designem. Doufáme, že i prostřednictvím této soutěže zvýšíme zájem dětí a mládeže o hromadnou dopravu a cestování v ní.“
Irena Ropková, donedávna radní pro oblast školství a sociální politiky, prohlásila: „Tato soutěž je opravdu jedinečná – nechává rozvinout dětskou fantazii a ještě mládeži ukazuje, že se každý může zasloužit o to, aby naše okolí bylo hezčí. Přeji autorům návrhu, ať se jejich návrh líbí a všem ostatním, ať se jim nejen touto tramvají po Praze cestuje pohodlně.“
Vítězný návrh byl použit jako šablona pro polep reálného vozu tramvaje typu T3, která bude jezdit po dobu jednoho roku na běžné lince městské hromadné dopravy, údajně čísly 11, 17 a 18.
Před uvedením tramvaje do provozu proběhlo 15. prosince 2015 ve vozovně Pankrác slavnostní vyhlášení vítěze a křest tramvajového vozu s úspěšným návrhem. Studenti primy B našeho gymnázia se pak v originálním voze projeli jako první během slavnostní jízdy Prahou, kterou spojili s vycházkou po Pražském hradě.
(D. Křenová – Vv)