Projektové fórum Postupická 2016

Dne 30.3.2016 proběhlo na naší škole projektové fórum. Akce se zúčastnili studenti nižšího i vyššího stupně. V níže přiložené prezentaci se seznámíte se všemi projekty. Do dalšího kola Studentského projektového fóra Na Zatlance postupují vždy dva nejlepší projekty. Humanitní sekci zastupuje O. Hink (Česko-německé vztahy v čsl. pohraničí ve 30. letech 20. století pohledem pamětníků) a F. Veit, D. Hejzlar, M. Plášil a T. Seidl (Reklama). Přírodovědně-technickou představuje A. Vilímek (Webové stránky) a J. Janata, M. Hrubý, Š. Květ, A. Lapuník (Měření měrné tepelné kapacity).