Evaluace školy 2016

V záložce O škole – Evaluace máte možnost si prohlédnout výsledky evaluace školy, která byla realizována formou dotazníkového šetření mezi žáky.