Výstava kreseb, maleb a reprodukcí významných světových malířů Kateřiny Pravdové

Dne 23. května byla zahájena výstava výtvarných prací Kateřiny Pravdové, studentky Kvarty B. V úvodu vernisáže Kateřina představila svoji tvorbu. Akci příjemně oživilo hudební vystoupení studentů 3. A  – Michaely Mastné ( hra na klavír) a Filipa Anděla ( hra na kytaru). Přítomni byli vedle pana ředitele  Mgr. Josefa Tomka i třídní profesorka Mgr. Ludmila Klímová, další profesoři a studenti  – nejen spolužáci Kateřiny.
Výstava potrvá do 3. 6. 2016. Od 6.6. 2016 – autorská výstava Matouše Kotka – Portréty.

PaedDr. Marie Theinerová, vyučující VV