Seminář Dějiny umění – září 2017

Malé ohlédnutí za akcemi seminářů Dějiny umění v měsíci září.
Fotodokumentace z těchto akcí k prohlédnutí na našem Youtube kanálu.