Vyhlášení výtvarné soutěže Madame Humanité 2017

Ocenění dosáhli naši studenti:
Tereza Benáková, Tereza Koudelová (5.QA)
Aneta Šundová, Adriana Niziolová (4.KA)
Pham Son Duong (2.SB)

Vyhlášení proběhlo dne 26.10.2017 na půdě Akademie věd ČR.

BLAHOPŘEJEME!