Sto let republiky v Tv

Významné státní výročí jsme oslavili v rámci hodin tělesné výchovy soutěžním dvojbojem, kterého se zúčastnily všechny třídy od prim po maturanty. Jednalo se o 100 hodů na basketbalový koš a běžeckou štafetu, složenou ze sta úseků. Celkovým vítězem se stala třída KA, následována třídami 3B a 1A.