Projektový březen v hodinách francouzštiny

V průběhu měsíce března se někteří studenti francouzštiny věnovali projektové výuce. Hlavním cílem byla práce s autentickými materiály, technologiemi, obohacení slovní zásoby z oblastí francouzské geografie a reálií. Studenti si vyzkoušeli efektivně pracovat ve skupině, zpracovávat cizojazyčné texty a třídit informace podle důležitosti. Komunikace ve většině skupin probíhala bez problému a v příjemné atmosféře. Některé skupinky se musely skupinové práci naučit a efektivně si rozdělit role. Všichni to ale nakonec zvládli na výbornou. Jednotlivé pracovní fáze jsme si často zpestřili poslechem francouzské hudby. Výstupem celého projektu byly jednotlivé ústní prezentace ve třídách, plakát shrnující informace k tématu a praktické ukázky francouzské gastronomie (ochutnali jsme: croissants, clafoutis, moules, biscuits de Corse, Camembert, macarons). Zejména za pečlivě připravené ústní projevy všechny chválím. Celý průběh projektu jsme společně zhodnotili, studenti si vypracovali „auto-évaluation“ a pomocí zpětné reflexe zjistili, co jim celý projekt přinesl (obohacení slovní zásoby, spolupráce se spolužáky, příjemná pracovní atmosféra, schopnost řešit konflikty, schopnost práce s cizojazyčným dokumentem a další). Všichni zjistili, že efektivní učení se určitě neodehrává jen v lavici a s učebnicí v ruce. Je potřeba metody práce střídat a někdy se tak trochu protáhnout.
Všem svým francouzštinářům děkuje Veronika Denková.