Vzdělaný učitel – vzdělaný žák v rámci programu Erasmus +

Naše škola v roce 2019 podala žádost o financování projektu s názvem Vzdělaný učitel – vzdělaný žák v rámci programu Erasmus +. Žádost byla úspěšná a díky tomu vycestuje prof. Houdková na dvoutýdenní kombinovaný kurz španělského jazyka a metodiky do andaluského města Málaga.
Doufáme, že pobyt ve Španělsku bude i kulturním zážitkem a přínosem nejen pro účastnici, ale jejím prostřednictvím přispěje k rozvoji školy formou rozšíření povědomí o životě v dalším státě EU.