STUDENTSKÁ CYKLOJÍZDA – změna průběhu páteční studentské cyklojízdy

Změna průběhu páteční studentské cyklojízdy!!!

Vážení rodiče a žáci-účastníci,
bohužel jsme dnes obdržela od organizátorů z řad Automatu tuto zprávu: Státní policie vydala zamítavé stanovisko. I když už 14 dní za nás bojuje MHMP, dopravní podnik i TSK.
Proto upravuji zítřejší program takto:
Přihlášení žáci přijedou ke škole ze stanovených meeting pointů, provedeme společně hodnocení projetých tras a poté budeme pokračovat ve výuce podle rozvrhu a to od druhé vyučovací hodiny.
Mrzí mě tato situace, budu věřit, že příští rok se vydaří. A děkuji za pochopení a vstřícnou účast i za těchto podmínek. Věřím, že vyhodnocení našich dojezdových tras přinese odezvu alespoň na našem městském úřadu.

L. Bímová (organizátorka na našem G)