Nabídka poznávacího a vzdělávacího zájezdu pro studenty – Švýcarsko (CERN)

Předmětová komise matematiky a fyziky organizuje ve spolupráci s cestovní kanceláří V – TOUR vzdělávací a poznávací zájezd do Švýcarska spojený s návštěvou Cernu a dalších zajímavých míst v okolí Ženevského jezera.
Termín: 22. – 27. 6. 2020 (pondělí – sobota)
Předpokládaná cena: 6 460 Kč (cena zájezdu) + cca 85 CHF (vstupy, lanovka)
Informace a přihlášky: RNDr. Ilona Šimková (kab. M, F – 1. patro, vlevo)